• Tema:
  • Infrastruktur
  • Planlegging, arealbruk
  • Bedrifter
  • Sikkerhet, atferd
  • Jus/økonomi
  • Målgruppe:
  • Vegholder
  • Helsesektor

I tillegg til å ha montert blindsonespeil, er det  viktig at sjåføren bruker dem godt og hyppig. Det å benytte speilene er sjåførens oppgave, men myndighetene må bidra til på at det vil være lett for sjåføren å justere speilene riktig, ved å ha stasjoner i hele landet hvor speilene kan justeres.

Byggingen av slike justeringsplasser skjer i andre land i Europa, ofte i samarbeid med andre parter som forsikringsselskapene og transportorganisasjoner. Flere store byer har en slik plass til rådighet. En slik stasjon er en plass med merker der lastebilsjåførene kan se om de forskjellige blindsonespeilene er riktig justert.

Arbeidsgivere og lastebilsjåførene ønsker at tungtransport skal foregå sikkert og forsvarlig. For å oppnå dette trengs også myndigheters og fagforeningers deltakelse og bistand.