Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 2 resultater funnet.

Blindsonespeil

Hvert år skjer i overkant av 60 trafikkulykker på grunn av store kjøretøyers blindsoner. God sikt i alle situasjoner i trafikken kan redde liv. Derfor er det spesielt viktig for myke trafikanters sikkerhet, som syklister og fotgjengere, at større kjøretøyer er utstyrt med blindsonespeil.

Les mer...


Justeringsplass for blindsonespeil

Blindsonespeil må være korrekt justert for å fungere riktig. Egne plasser for justering av speilene er viktig.

Les mer...