Klikk på én av pilene for tiltak innenfor ett tema eller for én målgruppe, eller kryss av flere for kombinert søk.

TemaMålgrupper


Resultater

Antall: 1 resultater funnet.

Resultater

Del vegen

Sykling i blandet trafikk, dvs. sammen med biler og andre motorkjøretøy i kjørebanen, er den vanligste løsningen for sykling i Norge i dag, og vil være det i overskuelig fremtid. Det er derfor av avgjørende betydning at trafikantene deler på vegen og den plassen som er til  rådighet.

Les mer...